Patří k životnímu stylu i domácí mazlíčci?


Lidé jsou svým založením tvorové spoleÄenÅ¡tí, o tom není pochyb. AvÅ¡ak to neznamená, že nám musí vyhovovat spoleÄnost lidí v naÅ¡em okolí, zvláštÄ› pokud se s nimi příliÅ¡ neshodneme. Není proto divu, že si mnoho lidí opatÅ™uje jako spoleÄníka nÄ›jakého domácího mazlíÄka, nejÄastÄ›ji psa Äi koÄku.

 

OvÅ¡em když uvážíme, že dneÅ¡ní trend směřuje ke zdravému životnímu stylu, je otázkou, zda do nÄ›j zapadá právÄ› i chov domácích mazlíÄků. PÅ™eci jen, zvláštÄ› v nÄ›kterých kruzích to může být pomÄ›rnÄ› kontroverzní téma, neboÅ¥ nÄ›kteří lidé zkrátka zvířata rádi nemají. Je tedy pro nás jejich přítomnost prospěšná?

 

psi jsou u nás nejoblíbenÄ›jší domácí mazlíÄci

 

Zde záleží znaÄnÄ› na výbÄ›ru druhu. Pokud najdeme takový, který nám bude vyhovovat, pak pozitiva rozhodnÄ› pÅ™evažují nad negativy. OvÅ¡em v případÄ›, že si pořídíme psa jen proto, že je to moderní, aÄkoliv pro nÄ›j nemáme zrovna vhodné podmínky, pak to může být spíše detrimentální.

 

Pokud jde o vliv na naÅ¡e zdraví, ten je odvislý od péÄe, kterou svému mazlíÄkovi poskytujeme. Pokud se o nÄ›j staráme, bereme ho na pravidelné veterinární prohlídky a dodržujeme veterinářem doporuÄené vakcinaÄní a odÄervovací schéma, pak se nemusíme příliÅ¡ obávat. JistÄ›, i tak může zvíře chytit například blechy, když najde na procházce ježka, kterého bude oÄmuchávat, avÅ¡ak tato pravdÄ›podobnost je pomÄ›rnÄ› nízká.

 

psi nás donutí k většímu pohybu

 

V tomto ohledu se například psi dají oznaÄit dokonce za pomÄ›rnÄ› pozitivní, neboÅ¥ vyžadují denní procházky prakticky za každého poÄasí. Donutí vás tedy jít ven, aÅ¥ už se vám to líbí, nebo ne. A věřte, že v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy má vÄ›tÅ¡ina lidí nedostatek pohybu, to nám vÅ¡em jen prospÄ›je.

 

PéÄe o zvíře pak uvolňuje hormon Å¡tÄ›stí serotonin, takže se cítíme mnohem lépe. Díky tomu bude lepší i naÅ¡e zdraví, což je vlastnÄ› koneÄným cílem tohoto životního stylu. Proto, pokud vÅ¡e půjde tak, jak má, se chov domácích mazlíÄků dá oznaÄit ve své podstatÄ› pro ÄlovÄ›ka za pozitivní.

Back To Top