Můj život


Jsem hodnÄ› spoleÄenský ÄlovÄ›k, takže také vyhledávám opravdu velice příjemnou spoleÄnost lidí. Každý ÄlovÄ›k má svůj takový životní styl, který vyznává. A já jsem vždycky chtÄ›la být taková, abych byla obklopena hlavnÄ› svou rodinou. My u nás v rodinÄ› vyznáváme to, že rodina je vždycky úplnÄ› na prvním místÄ›. A podle mého názoru by to tak mÄ›lo být úplnÄ› vÅ¡ude. Protože pokud si ÄlovÄ›k neváží vůbec rodiny, tak je to potom veliká Å¡koda. Abych pravdu Å™ekla, tak samozÅ™ejmÄ› znám nÄ›kolik lidí, kteří si vůbec neváží toho, koho nebo co v rodinÄ› mají. Já jsem vždycky byla taková, že jsem vždycky myslela v první Å™adÄ› pouze na rodinu a okolí.

Jsem vždy optimistická.

Okolí také, protože mÄ› to vždycky těší, že nÄ›komu mohu pomoct. Životní styl není jenom o tom, jak se tÅ™eba ÄlovÄ›k obléká. Protože když jsem se ptala se kamarádky, co to pro ni znamená životní styl, tak ona stále zaÄala mluvit jenom o módÄ› a o kosmetice. Jenomže takhle to vůbec není. Protože životní styl si ÄlovÄ›k vlastnÄ› může udÄ›lat a může si ho také zmÄ›nit. SamozÅ™ejmÄ›, že to ale také chce pevnou vůli, protože pokud chcete zmÄ›nit svůj život anebo životní styl celkovÄ›, tak to nebude nikdy tak moc jednoduché, jak si myslíte. Já jsem také zkouÅ¡ela se zmÄ›nit.

Chtějte změnu k lepšímu.

A to v tom, abych pÅ™estala jíst koneÄnÄ› už Äokoládu ve velkém. Opravdu nebyl den, abych nesnÄ›dla tÅ™eba celý balíÄek Äokolády anebo Äokoládových suÅ¡enek. A je to samozÅ™ejmÄ› velice nezdravé, takže jsem si Å™ekla, že s tím musím skoncovat. Trvalo mi asi dva mÄ›síce, než se zmÄ›nila svůj životní styl. Jsem opravdu ráda, že už koneÄnÄ› nemusím do cpát sebe tolik Äokolády, protože to není vůbec zdravé. Myslím si, že je jistě plno lidí, kteří by chtÄ›li žít zdravÄ› nebo se nÄ›jak zmÄ›nit, ale nÄ›kdo bohužel vůbec nemá pevnou vůli, takže je to potom velmi složité v tom, že zmÄ›na životního stylu je obtížná. 

Back To Top