Rubrika: Auto moto

Jsou nálepky na auto skutečně vhodné?

Čím dál více aut jezdících po naÅ¡ich silnicích je ozdobeno alespoň nÄ›jakou nálepkou. Ty mnohdy vyjadÅ™ují názor majitele automobilu, ale Äasto by také mÄ›ly působit jako varování pro ostatní Å™idiÄe. Typickými příklady může být „Z“ v Äerveném trojúhelníku, znaÄící zaÄáteÄníka, Äi „dítÄ› v autě“. Na první pohled se může zdát, že tyto skuteÄnÄ› slouží svému úÄelu. Mají říci […]

Elektromobil a život s ním

VýbÄ›r motorizace Řada automobilek do vývoje elektrických vozidel investuje nemalé peníze, protože pÅ™edpokládají, že to bude hudba budoucnosti. SamozÅ™ejmÄ› elektromobily nejsou úplnÄ› tak ekologické, jak by se na první pohled mohlo znát a zájemce o tento vůz bude jistÄ› také Å™eÅ¡it o dost vyšší cenu oproti splachovacímu motoru. Ceny se vÅ¡ak pravdÄ›podobnÄ› budou jeÅ¡tÄ› dost […]

Jsou současné emisní limity pro automobily dostatečné?

Že výfukové zplodiny z aut nejsou zrovna přínosné pro zdraví ani pro přírodu, asi není potÅ™eba nijak říkat. To je také jeden z hlavních důvodů, proÄ byly zavedeny takzvané emisní limity. Jedná se jednoduÅ¡e Å™eÄeno o maximální množství emisí, které může automobil vypouÅ¡tÄ›t. A ty se ruku v ruce se zdokonalováním motorů stále zpřísňují.   Je vÅ¡ak otázkou, […]

Back To Top