Jsou nálepky na auto skutečně vhodné?


Čím dál více aut jezdících po naÅ¡ich silnicích je ozdobeno alespoň nÄ›jakou nálepkou. Ty mnohdy vyjadÅ™ují názor majitele automobilu, ale Äasto by také mÄ›ly působit jako varování pro ostatní Å™idiÄe. Typickými příklady může být „Z“ v Äerveném trojúhelníku, znaÄící zaÄáteÄníka, Äi „dítÄ› v autě“. Na první pohled se může zdát, že tyto skuteÄnÄ› slouží svému úÄelu. Mají říci ostatním Å™idiÄům, aby jeli kolem nás opatrnÄ›ji. AvÅ¡ak když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že ve skuteÄnosti v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů takový efekt nemají.

 

Pokud vůz skuteÄnÄ› řídí zaÄáteÄník, rozhodnÄ› to neznamená, že bychom na nÄ›j mÄ›li brát vÄ›tší ohledy. On, stejnÄ› jako my, bychom se mÄ›li řídit pravidly silniÄního provozu. A pokud je nÄ›kdo nerespektuje, rozhodnÄ› to nezaÄne dÄ›lat proto, že auto pÅ™ed ním řídí nÄ›kdo, kdo má Äerstvé papíry. Naopak, tito lidé se mnohdy budou chtít snažit tomu druhému ukázat, že jsou lepší, což může snadno vést k dopravní nehodÄ›.

 

\'nálepka

 

V případě nálepky upozorňující na to, že ve voze je dítě, platí v podstatě to samé. Ti, kdo dopravní předpisy dodržují, by onen vůz neměli nijak ohrozit. Ti ostatní na něco takového rozhodně ohledy brát nebudou.

 

Do módy také pÅ™ichází nálepky se jménem dítÄ›te. Ty nejenže jsou Äasto pomÄ›rnÄ› nevkusné, ale navíc mohou být i nebezpeÄné. Případný únosce totiž díky tomu bude znát jeho jméno, takže pro nÄ›j bude snadnÄ›jší získat důvÄ›ru vaÅ¡eho potomka a nepozorovanÄ› jej odvést. Je tedy na místÄ› se zamyslet, zda je nÄ›co takového vhodné.

 

auto s nálepkami

 

Je tedy celkem jasné, že kromÄ› estetického významu nálepky prakticky žádný efekt nemají. Pokud je tedy nechcete za úÄelem ozdobení vaÅ¡eho vozidla, nevyplatí se do nich investovat. I ty varovné totiž neudÄ›lají příliÅ¡ velkou dobrotu. SamozÅ™ejmÄ›, je to Å¡koda, avÅ¡ak tak tomu skuteÄnÄ› je. NaÅ¡tÄ›stí se nejedná o příliÅ¡ drahou záležitost, takže o moc penÄ›z nepÅ™ijdete. Je vÅ¡ak dobré vÄ›dÄ›t, co můžeme oÄekávat.

Back To Top