Jsou současné emisní limity pro automobily dostatečné?


Že výfukové zplodiny z aut nejsou zrovna přínosné pro zdraví ani pro přírodu, asi není potÅ™eba nijak říkat. To je také jeden z hlavních důvodů, proÄ byly zavedeny takzvané emisní limity. Jedná se jednoduÅ¡e Å™eÄeno o maximální množství emisí, které může automobil vypouÅ¡tÄ›t. A ty se ruku v ruce se zdokonalováním motorů stále zpřísňují.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda jsou přísné dostateÄnÄ›. JistÄ›, mnozí majitelé pÅ™edevším starých vozidel na nÄ› v podstatÄ› nadávají, neboÅ¥ znamenají, že jejich vozidlo je v podstatÄ› nepojízdné a není ani možné jej prodat, avÅ¡ak na druhou stranu je faktem, že globální zmÄ›ny klimatu stále pokraÄují, a je nutné pokusit se je pÅ™inejmenším zpomalit.

 

terénní automobil

 

JistÄ›, mnozí namítají, že jedno auto takový vliv nemá, zvláštÄ› ve srovnání například s elektrárnami Äi továrnami. AvÅ¡ak i tyto mají své emisní limity, které nesmí být pÅ™ekroÄeny. Navíc nejde jen o jedno auto. StaÄí se podívat, kolik jich jezdí jen po naÅ¡ich Äeských silnicích. Pokud se na to podíváme takto, zjistíme, že vypouÅ¡tÄ›né emise skleníkových i jiných plynů rozhodnÄ› nejsou nezanedbatelné.

 

To paradoxnÄ› znamená, že i když se emisní limity neustále zpřísňují, do vzduchu se ve skuteÄnosti dostává stále vyšší a vyšší množství zplodin. A to je problém, který je potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it co nejdříve. VÅ¡em je totiž jasné, že tato situace již není dlouhodobÄ› udržitelná.

 

starší typ vozidla

 

Samozřejmě, řešením může být prudké zpřísnění těchto limitů. Problém je však v tom, že by se tak mnoho vozidel stalo nepojízdnými, což by rozhodně vyvolalo velký odpor. Koneckonců, naprostá většina lidí kupuje ojetá vozidla, která ještě nemají ty nejlepší a nejšetrnější motory.

 

Proto se používá jiná strategie – prosazuje se postupný přechod na elektromobilitu. Není žádným tajemstvím, že se již otevřeně hovoří o zákazu vozidel se spalovacími motory, a to v řádu několika málo let.

 

Jistě, je to poměrně tvrdé opatření, avšak není pochyb o tom, že je potřeba, tedy pokud chceme, aby naše děti a vnuci měli kde žít.

Back To Top