Když se muž něčeho bojí


Pokud se najde nÄ›co, z Äeho bude mít muž strach, je jasné, že to nebude chtít jen tak pÅ™iznat a to zejména, pokud bude v dané situaci jeÅ¡tÄ› s nÄ›jakou ženou. Muži kolikrát chtÄ›jí ukázat, že se niÄeho nebojí, ale ve výsledku může být vÅ¡emu jinak.

Najdou se muži, kteří mají strach z celé Å™ady vÄ›cí, ale snaží se dÄ›lat, že jsou s nimi v pohodÄ›, aby udÄ›lali dojem na danou ženu a aby daná žena mÄ›la pocit, že má muže, který se niÄeho nebojí a vždy danou ženu ochrání. Ve výsledku je ale kolikrát vÅ¡emu jinak a může to dopadnout tak, že ochráncem pÅ™i nÄ›jakém problému by musela být žena. Pokud se nÄ›kdy stane, že situace, ze které má muž strach, se nÄ›kdy stane realitou a bude u toho daná žena, urÄitÄ› bude velmi pÅ™ekvapena tím, že ona bude tím, kdo bude muset danou situaci vyÅ™eÅ¡it i když doufala, že k nÄ›Äemu takovému nikdy nedojde, protože muže bude tím, kdo by danou situaci vyÅ™eÅ¡il.

schovaný muž

Jsou muži, kteří mohou ženu pÅ™ekvapit a to rozhodnÄ› ne v tom dobrém. NÄ›kteří muži mají obavy z celé Å™ady vÄ›cí a pokud by urÄitá vÄ›c nastala, rozhodnÄ› by nevÄ›dÄ›li, co mají dÄ›lat, protože by mÄ›li opravdu velký strach. NÄ›kteří muži mohou ženy neustále nÄ›Äím pÅ™ekvapovat a rozhodnÄ› ne v tom dobrém, i když by to bylo daleko lepší.

muž v depresi

Je jasné, že když muž ženÄ› v nÄ›Äem lže, doufá, že nikdy nevyjde pravda na povrch, protože by to mohlo znamenat, že by daná žena byla na daného muže naÅ¡tvaná, jelikož zjistila, že jí zalhal. Je mnoho mužů, kteří lžou svým ženám pravidelnÄ› a to v domnÄ›ní, že se pravda nikdy neukáže, ale jakmile jednou dojde k tomu, že se pravda ukáže, nemusí to dopadnout nejlépe a to klidnÄ› i pro daný vztah. Je lepší říkat si vÄ›ci na rovinu a to už od samého zaÄátku, aby pozdÄ›ji nevznikly nÄ›jaké problémy, které by zapříÄinily to, že by daný vztah skonÄil. I nÄ›co takového by mohlo klidnÄ› nastat a jsou ženy, které jsou ochotny vztah kvůli lžím ukonÄit.

Back To Top