Radost z učení


Kolikrát slýchám, že mnoho lidí stále dokola opakuje, že vzdÄ›lání vůbec není důležité. A vždycky to ospravedlňují vÅ¡ichni tím, že ÄlovÄ›k pÅ™eci pracuje rukama a ne hlavou. Jenomže když to tak vezmu a popÅ™emýšlím nad tím, tak to není tak vůbec pravda. Protože například uÄitel pracuje vždycky hlavu. A je naprosto logické, že uÄitel, který chce vyuÄovat dÄ›ti, tak také musí mít nÄ›jaké vÄ›domosti navíc. A říká se, že pokud uÄitel vyuÄuje například na prvním stupni základní Å¡koly, tak musí mít vÄ›domosti až do druhého stupnÄ› základní Å¡koly. Vždycky prý musí být o dekádu výše než takovou třídu, jakou uÄitel vyuÄuje.

Ráda se uÄím.

Pokud i vy byste nÄ›kdy mÄ›li zájem být uÄitelem, tak také samozÅ™ejmÄ› musíte vystudovat pedagogickou fakultu. Řeknu vám, že to není moc jednoduché. Já jsem také vždycky chtÄ›la studovat na uÄitelku anebo na lékaÅ™ku. Jenomže Äasem, když moje sestÅ™enice studovala pedagogiku, tak jsem se dozvÄ›dÄ›la, jak je to opravdu vÅ¡echno složité. Moje sestÅ™enice nemÄ›la vůbec žádný volný Äas, protože se stále dokola musela jenom uÄit a na nic jiného jí nezbývá vůbec žádný Äas. Abych pravdu Å™ekla, tak mi to moc mrzelo, protože se sestÅ™enicí jsme byly opravdu perfektní kamarádky.

Škola je základ.

A její vzdÄ›lávání se jí zabíralo opravdu hodnÄ› Äasu. Ze Å¡koly se vždycky vracela ve ÄtyÅ™i odpoledne a do sedmi do veÄera se uÄila. Takže potom byla unavená a my jsem se sestÅ™enicí vůbec nemÄ›ly žádný Äas pro sebe. Řekla mi, že vždycky každou sobotu můžeme nÄ›kam spolu zajít, ale mnÄ› to nestaÄilo. Možná jsem troÅ¡ku závidÄ›la, ale mnÄ› také bavilo se vzdÄ›lávat, jenomže já jsem se uÄila vždycky, ale v hlavÄ› jsem to vůbec nedokázala udržet a vždycky se mi to z hlavy vypaÅ™ilo. Mrzelo mÄ› to, protože i já jsem chtÄ›la studovat vysokou Å¡kolu anebo alespoň uÄitelku a tak podobnÄ›. Tady ale také záleží na tom, na co se ÄlovÄ›k cítí. 

Back To Top