Je to paráda!


NaÅ¡e zemÄ› byla už od dob Rakousko – Uherska velmi industriální. MÄ›li jsme velmi rozvinutý strojírenský, odÄ›vní a obuvnický průmysl. To jen tak namátkou. Jenže doba se mÄ›ní a s ní se mÄ›ní i náš průmysl. Továren už není potÅ™eba tolik. A tak stojí nepoužívané a pomalu se z nich stávají ruiny. Co s nimi? V EvropÄ› je moderní pÅ™ebudovávat staré továrny například na luxusní byty. To ale umí jen renomovaná stavební firma. Sanace, rekonstrukce, nebo úprava továrního objektu je opravdu nároÄná záležitost a vyžaduje zkuÅ¡enosti i vskutku profesionální přístup. Na internetu se dá vidÄ›t výsledek takového úsilí. Je to paráda! Majitelé tÄ›chto bytů jsou milovníci velkých prostorů a zÅ™ejmÄ› i lidé ponÄ›kud excentriÄtí nebo umÄ›lecky založení. Vzhledem k tomu, že i staré továrny jsou nedílnou souÄástí naší historie, tak se pÅ™estavba takové továrny na moderní velkometrážní byty stává pragmatickým Å™eÅ¡ením, které pomáhá tyto objekty uchovat do budoucna.

Sen se stane skuteÄností

Ona je malířka, on fotograf. TeÄ spoleÄnÄ› procházejí vstupními dveÅ™mi do rozlehlé haly, zamířili k výtahu. Byl to nákladový výtah, kovový, s mřížemi. Pomalu je vynášel do tÅ™etího patra, kde vystoupili. To, co spatÅ™ili, je nadchlo. Obrovský prostor ÄlenÄ›ný jen nosnými sloupy. Jelikož mÄ›li dobrou pÅ™edstavivost, oba to v duchu vidÄ›li. Dva ateliery a docela velký byt. Stavební firma už jim plány pÅ™edložila a oni teÄ pÅ™ijeli proto, aby doladili podrobnosti přímo na místÄ›. JeÅ¡tÄ› sice musí uplynout nÄ›jaký Äas, ale jejich sen se za pomoci odborníků stane skuteÄností.

Back To Top