Jaké podmínky má vývoz zboží do EU


Jednou ze základních věcí, které Evropská Unie podporuje, je volný obchod. Jednoduše to znamená, že vývoz zboží do EU je mnohem jednodušší, než pokud bychom s ním chtěli obchodovat v jiném státě. Ovšem to ani zdaleka neznamená, že zde neexistují žádná pravidla.

Každá členská země má například své specifické zákony ohledně toho, co je možné dovážet a vyvážet a s čím je možné obchodovat. V některých případech je například omezeno množství, které si můžeme přivézt. Musíme tedy znát pravidla vývozu a dovozu obou zemí, abychom se vyhnuli problémům.

v rámci EU se nejčastěji využívá automobilová přeprava

Samozřejmě můžeme namítnout, že zde neprocházíme celnicí, zvláště v rámci Shengenského prostoru, takže úřady v podstatě ani nemají možnost zjistit, co vlastně převážíte. To však není tak docela pravda. To že nejsou na hranicích, neznamená, že nejsou celní orgány v tomto případě aktivní.

Je například sice pravdou, že neplatíte celní poplatky – to je také jedna z hlavních výhod obchodování v rámci EU -, avšak vždy musíte deklarovat, co vlastně přivážíte a odkud. Obvykle to probíhá dodáním příslušných dokumentů na celní úřad, ať už v papírové či v elektronické podobě. Ty jsou pak podrobeny kontrole na obou stranách hranic, aby bylo zajištěno dodržení všech zákonů.

vlaková přeprava není tak oblíbená

Mnohdy jsou také prováděny namátkové kontroly, kdy při vykládání ve kladu na vás bude čekat celní pracovník a projde s vámi váš náklad, aby se ujistil, že vše souhlasí. Toto samozřejmě není prováděno pokaždé, a celníci se zaměřují spíše na podezřelejší zásilky. Rozhodně to však může potkat každého. Je to jeden ze způsobů, jak zabránit pašování nelegálních věcí na naše území.

Pro mnoho obchodníků by bylo jednodušší, kdyby byl trh skutečně volný. To však není možné, neboť by se toho dalo velmi snadno zneužít. Vždy proto musí existovat jasná pravidla, která určí nejen přesný postup, ale i typ zboží, které je možné přepravovat. Pravdou je, že mnoho lidí systém stále testuje a pokouší se provézt přes hranice i to, co je zakázáno. Většinou je však poměrně brzo dopaden, když se zjistí, že papíry nesedí. Takového přepravce pak obvykle čeká značný peněžitý trest.

Back To Top