Staré motorky


Vždycky jsem se zajímala o motorky, protože motorky mÄ› bavily už opravdu hodnÄ› dlouho, a to hlavnÄ› kvůli tomu, že můj dÄ›deÄek byl opravdu vášnivý sbÄ›ratel motorek. A dÄ›deÄek sice nesbíral takové ty úplnÄ› ultramoderní nebo další moderní nové motorky, ale on sbíral spíše takové ty starodávné a retro motorky. JistÄ› si také pÅ™edstavíte motorku, která se jmenovala Java. Možná ani už se tomu nedá říct, že to byla motorka, protože to byla opravdu taková plechová pixla, jak tomu vždycky říkala moje babiÄka. Moje babiÄka vůbec nemÄ›la ráda, když dÄ›deÄek jezdil na této motorce Java, protože babiÄka stále mÄ›la za to, že motorky jsou nebezpeÄné a že kdykoliv na ní nÄ›kdo nÄ›kam spadne, bude ihned mrtvý.

PÅ™i jízdÄ› buÄte opatrní.

Tohle samé si myslela i o tom, že když se nÄ›kdo vybourá v autÄ›, že je také ihned mrtvý. Vůbec nevím, kde babiÄka na tohle pÅ™iÅ¡la, protože to není vůbec žádná pravda. Je logické, že potom, když ÄlovÄ›k bude samozÅ™ejmÄ› řídit nebezpeÄnÄ› a bude nedbalý, tak samozÅ™ejmÄ› se potom také můžou stát různé nehody, které můžou skonÄit buÄto dobÅ™e anebo bohužel také Å¡patnÄ›. A vÅ¡ichni víme, jak to je. Víme, když lidé jezdí rychle a nedávají pozor anebo když tÅ™eba řídí pod vlivem alkoholu, tak je to Å¡patnÄ›. Neznamená to, že když se v automobilu nesmí řídit pod vlivem alkoholu, že to neplatí tÅ™eba na kolo anebo také na motorky, protože hodnÄ› lidí si myslí, že na alkohol můžou klidnÄ› řídit kolo, tohle není vůbec ale pravda. Dokonce slýchám také různé názory, že to vůbec nevadí, že kolo není auto.

Retro motorky jsou skvělé.

Ano, tahle je sice pravda, ale jste také na kole úÄastníkem silniÄního provozu. Takže je logické, že nemůžete také vůbec řídit kolo pod vlivem alkoholu. Co kdyby se tÅ™eba do nÄ›koho narazili? Je logické, že alkohol vám snižuje prý schopnost vnímání a postÅ™ehu o tÅ™i nebo až pÄ›t sekund. A tÅ™i sekundy jsou opravdu veliký rozdíl. TÅ™i sekundy vás můžou dÄ›lit od života a od smrti, tak si to prosím vezmÄ›te k srdci a Å™iÄte opatrnÄ›.  

Back To Top