Pomocníci v kuchyni


Snad nejÄastÄ›ji je v naÅ¡ich domácnostech využíván odÅ¡Å¥avňovaÄ. Pomocník, který nám bÄ›hem celého roku pomáhá zpracovat jak ovoce, tak zeleninu. A obzvláštÄ› v létÄ› je vítaným zpracovatelem letního osvěžení. Vybrat je možné ze dvou variant. Na tvrdší ovoce a zeleninu je vhodnÄ›jší odÅ¡Å¥avňovaÄ Å¡nekový. Pracuje pÅ™i nižších otáÄkách a vyrobená šťáva je hustÄ›jší. OdstÅ™edivý naopak vyššími otáÄkami z dužiny dostane šťávy více. ObzvláštÄ›, pokud jsou zpracovávány mÄ›kÄí druhy ovoce. Mezi technické pomocníky lze rovněž zaÅ™adit nová generace zavaÅ™ovacích hrnců. Nabízených ve velikostech, které odpovídají pÅ™edpokládanému množství zavaÅ™enin. I do běžného typu vejde až Ätrnáct zavaÅ™ovaÄek. Nastavitelným ÄasovaÄem ubývá starost o potÅ™ebné délce procesu. A pokud si pořídíte zavaÅ™ovací hrnec se zabudovaným odtokovým kohoutkem, v zimních mÄ›sících v nÄ›m s přáteli můžete stáÄet Äaj Äi svaÅ™ené víno.

SuÅ¡it se dají i rajÄata

SuÅ¡iÄky ovoce se rovněž těší velké oblibÄ›. Protože umožňují zpracovat letní úrodu opravdu do posledního dozrálého plodu. Velkým posunem je možnost automatického nastavení Äasu, kdy urÄitÄ› rozdílný bude u jablek, hruÅ¡ek a tÅ™eÅ¡ní. A jiný u suÅ¡ení hub. Podle výkonu suÅ¡iÄky se nejdelší Äas pÅ™ipisuje ananasu. Kterého plátky je nutné v ní nechat až 12 hodin. Velkou pÅ™edností u tohoto zpracování ovoce je zachování velkého množství vitamínů a minerálů. Které pÅ™i vhodném uskladnÄ›ní vydrží až dva roky. V posledních letech se stala oblíbenou i suÅ¡ená zelenina. AÅ¥ už z mrkve, rajÄat Äi dýnÄ› je možné nasuÅ¡it chutné chipsy. A sbÄ›ratelům bylinek poslouží rovněž. Z usuÅ¡ené máty, bezu Äi lipového kvÄ›tu  lze v zimních mÄ›sících pÅ™ipravovat zdraví podporující Äaje. Na devíti sušících platech je možné osmi režimy nastavení teploty najednou suÅ¡it jak ovoce a zeleninu, ale dokonce i kvÄ›tiny.

Čaj ze sušených bylin

K výrobÄ› jedlého papíru z ovoce je technický pomocník téměř v každé domácnosti. Omyté ovoce se rozmixuje a pÅ™idají se potÅ™ebné dochucovací ingredience. KaÅ¡e se naleje na peÄícím papírem vystlaný plech do výšky necelého centimetru. A vloží do trouby. AÅ¥ už elektrické Äi plynové. A pří ÄtyÅ™iceti stupňové teplotÄ› se nechá uschnout. Poté už jenom jedlý papír sloupnÄ›te a rozÅ™eÅ¡te na menší kousky. Které stoÄíte do ruliÄky. A pochoutka je na svÄ›tÄ›.

Back To Top