Jak poznat důvěryhodnou internetovou stránku


 O tom, že internet nemusí být až tak bezpeÄný, jak by se nám mohlo zdát, není pochyb. Ukazuje se vÅ¡ak, že jeho výhody znaÄnÄ› pÅ™evyÅ¡ují nad doposud známými riziky. PÅ™esto je vÅ¡ak dobré tato rizika znát a snažit se jim pÅ™edejít. A k tomu patří i to, abychom dokázali rozpoznat skuteÄnÄ› důvÄ›ryhodnou internetovou stránku.

 

Zde však nezáleží jen na tom, zda si z ní něco objednáváme, nebo tam zadáváme nějaké přihlašovací údaje. Tomu bychom se ostatně měli vyhnout v jakékoliv situaci, s výjimkou naprosto prověřených obchodů. Bohužel, v mnoha případech je nabízeno pouze na těchto pochybných obchodech.

 

Důležité jsou také informace, které nám ona stránka nabízí. Nezapomeňme, že na vlastní webovou stránku si každý může napsat v podstatÄ› cokoliv, a jen málokdy se Å™eší, zda je to pravda Äi nikoliv. I díky tomu se objevují nejrůznÄ›jší podvodné reklamy a weby.

 

nakupování přes internet

 

Ideální tedy je ověřovat informace z více zdrojů, a vždy se snažit dojít k tomu původnímu. I zde vÅ¡ak můžeme padnout to algoritmové pasti, kdy nám na základÄ› naÅ¡ich preferencí bude vyhledávaÄ nabízet pÅ™edevším ty výsledky, které náš názor již podporují. To rozhodnÄ› není ideální.

 

Je tedy potÅ™eba cílenÄ› vyhledávat i jiné názory a také důvody, proÄ jim lidé věří. Teprve pak můžeme obojí skuteÄnÄ› porovnat a urÄit, zda je daná internetová stránka pravdivá Äi nikoliv. JistÄ›, může se to zdát zbyteÄné, avÅ¡ak znaÄnÄ› tím snížíme Å¡anci, že se necháme nÄ›kým napálit.

 

surfování na internetu

 

Dále je zde již zmínÄ›ná ochrana osobních údajů. Jako pravidlo bychom je nemÄ›li nikomu poskytovat, pokud to není nezbytnÄ› nutné. Může se totiž stát, že nám pÅ™ijde například e-mail od naší banky, který nás vyzve pro kliknutí na odkaz na pÅ™ihlášení. V takovém případÄ› jde vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou o podvodnou stránku, která tu od vaší banky pouze imituje, aby získala přístup k vaÅ¡im údajům. Pak se mohou pÅ™ihlásit do vaÅ¡eho úÄtu a manipulovat s ním.

 

I to jsou důvody, proÄ je potÅ™eba pÅ™i používání internetu dbát opatrnosti.

Back To Top